Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT)

 

De wet WWFT brengt verplichtingen met zich mee voor onder andere banken, verzekeraars en accountants. Ook ons kantoor dient hier zijn medewerking aan te verlenen. In dit kader moeten wij de identiteit van onze klanten vaststellen. Wij vragen nieuwe klanten om een kopie van hun identiteitsbewijs in te leveren en wij dienen vast te stellen dat de identiteit van de klant overeenkomt met die op het identiteitsbewijs.

 

In geval van een rechtspersoon kunnen wij normaal gesproken volstaan met een uittreksel van de kamer van Koophandel en identificatie van de eigenaar met een belang van 25% of meer.

 

In het kader van de WWFT zijn wij verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Hieronder vallen onder meer kastransacties verricht aan of via ons kantoor van EURO 10.000 of meer. Ook andere transacties die op witwassen of financiering van terrorisme duiden zijn wij verplicht te melden aan de overheid. Overigens zult u hier normaal gesproken niet mee te maken krijgen.